ISSUE 140

《MILK X》月刊(香港)140期4月号 封面
JASPER LIU 刘以豪
ERMENEGILDO ZEGNA SS18 COLLECTION 
IT’S TIME TO RUN
男孩人

coordination & interview > nacchi ma  styling > ester man  photography > KAON  makeup > jagger hair > edmund@zoom

刘以豪,阳光暖男是我们对他的解读。三十而立的他,自称是一个「男孩人」,正在摸索,正在蜕变,正在一步一步的、从容自在地向前走。